خبرهای کوتاه

خبرهای کوتاه


خبرهای کوتاه
نماينده بافق،ابركوه وخاتم درمجلس شوراي اسلامي:قدمهاي خوبي درزمينه كشاورزي برداشته شده است
 
نماينده بافق ،ابركوه وخاتم با بيان اينكه مشكلاتي كه درزمينه آب وخاك داشتيم حدود 100ميلياردتومان بودجه پيشنهادي از اعتبارات 6درصدي نفت به بخش كشاورزي اختصاص داده شده است افزود:خوشبختانه اين اعتبارهم دركمسيون تلفيق وهم درصحن علني مجلس مصوب شدكه براي طرحهاي آب وخاكي و نيز مناطق خشك مي توانند ازآن استفاده كنند.
كاظم فرهمند درمصاحبه با خبرنگارايسنا،با اشاره به قانون يك درصدي از اعتبارعمراني كشورتصريح كرد:طي ماده 10يك و2دهم درصداز اعتباركشور تحت عنوان ماده 12به ستادحوادث غير مترقبه و بحران اختصاص داده شده است كه از يك درصد اين رقم به 3برابرافزايش داديم و 2برابر اضافي در مديريت خشكسالي براي 10 الي 12 استان كه خشك تر هستند خيلي مي تواند اثر داشته باشد و رقم اعتباري بسيارخوبي است كه در اعتبار سال 88 اختصاص داده شده است.
مهندس فرهمنددربخش ديگري ازسخنان خود خاطرنشان كرد:مصوبه ديگر كه دربودجه 88آمده است افرادي كه كه حق بيمه پرداخت كردنددرصورتي كه مرد60سال وزن 55سال داشته باشدبه شرط اينكه 10سال هم حق بيمه پرداخت كرده باشندمي توانندخودرا بازنشسته كنندوازآن مستمري استفاده كنند.نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: رويكرد مجلس امسال به بخش كشاورزي 20 درصد و آب 30درصد اضافه شده و به بخش بهداشت و درمان هم كمك بيشتري شده است.
 
 
 
نماينده مردم خاتم درمجلس شوراي اسلامي با اشاره به سال اصلاح الگوي مصرف همكاري دولت ،مجلس ومردم را سه ركن اساسي اين دستور ذكر نمود
 
نماينده مردم بافق،ابركوه ،مهريز،وخاتم درمجلس شوراي اسلامي درجمع فرهنگيان شهرستان خاتم كارهاي انجام شده طي 10ماهه گذشته مجلس هشتم ومصوبات مجلس را بسيار خوب ذكر كردوي همچنين درخصوص سال اصلاح الگوي مصرف وهمكاري دولت ،مجلس ومردم را 3ركن اساسي اجراي اين دستور نام برد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مهندس كاظم فرهمند در بازديد از شهرستان خاتم در جشن هفته معلم شركت و طي سخنراني ضمن تبريك هفته معلم ،آموزگاران را چراغ هدايت جوانان و نوجوانان قلمداد نمود و بر ارزش و اهميت اين قشر زحمت كش تاكيد كرد.مهندس فرهمند تصريح كرد: پرداختيهاي آموزش وپرورش را در سال 87 عليرغم كمبود اعتبار خوب و مطالباتي را هم كه به علت عدم اعتبار و يا عدم مجوز پرداخت تاكنون پرداخت نشده است كه پس از حل موانع پرداخت مي شود.
نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنان خود از آيت ا... مطهري به عنوان يك شخصيت بزرگ ديني و نويسنده بزرگ قرن حاضر ياد كرد كه كمك هاي بسياري به اسلام و فرهنگ اسلام نموده،طوري كه رهبر انقلاب ايشان را پاره تن خود ناميدند و درسوگ ايشان گريستند و اثرات بسيار خوبي از ايشان بر جاي مانده كه نسل امروز ما بايد به آن توجه نمايد.
فرهمند همچنين در بخش ديگري از سخنان خود توجه بيشتر به انعكاس اخبار و مسائل و مشكلات مناطق محروم اشاره نمود و وظيفه صدا و سيما را در انعكاس اين موارد بسيار سنگين قلمداد كرد و از صدا و سيما در انعكاس بيشتر و به موقع ودرساعتهاي كه بيننده بيشتر وجود دارد تاكيد نمود . 
 
 
نماينده بافق ،ابركوه وخاتم درمجلس شوراي اسلامي شهرستان خاتم به دليل فاصله زياد با مركز استان بايد از نظر بيمارستان كاملا مجهز باشد
 
نماينده بافق ،ابركوه و خاتم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بيمارستان شهرستان خاتم، به دليل فاصله زياد با مركز استان بايد از نظر بیمارستان كاملامجهز باشد افزود: هر جا صحبت از محروميت شده ما سعي كرديم در تصويب اعتبارات به تجهيز بيمارستان اين شهرستان كمكي كنيم.
مهندس كاظم فرهمند در مصاحبه با خبرنگار ايسنا، با اشاره به اعتبار يك ميليارد توماني در سال 87 براي تجهيز بخش دياليز و پزشك متخصص براي بيمارستان شهرستان خاتم اظهار اميدواري كرد:درسال 88 هم براي پزشك متخصص و توسعه بيمارستان پيگيري لازم انجام خواهيم داد.
مهندس فرهمند در بخش ديگري از سخنان خود از شهرستان خاتم به عنوان قطب كشاورزي نام برد و افزود:قدمهاي خوبي درزمينه كشاورزي برداشته شده است اما با توجه به افت شديد آب ،كشاورزي به تنهايي نمي تواند اشتغال مناسبي در شهرستان ايجاد كندو دركناركشاورزي بايد كارهاي عمراني توسعه پيداكند و با ايجاد مجتمع دامپروري، مجتمع گلخانه اي،صنايع تبديلي ،كارخانه پتروشيمي،كاشي و كارخانه هاي ديگر بايد درشهرستان خاتم توسعه پيدا كند نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در زمينه كارهاي عمراني درشهرستان خاتم بعضي از طرحها مصوب شده است ونياز به همكاري بيشتر مسئولين استان كه اعتبار و پيگيري لازم رادراين زمينه انجام دهند.
 
 
نماينده خاتم درمجلس شوراي اسلامي استفاده تكنولوژي جديد از جمله ويديو كنفرانس را در اطلاع رساني دقيق بسيار موثر ذكر كرد .
 
نماينده خاتم درمجلس شوراي اسلامي در بازديد از شهرستان خاتم از مخابرات شهرستان بازديد و از طريق دستگاه ويديو كنفرانس كه درمخابرات نصب شده با مسئولين مخابرات استان و شهرستانهاي بافق ،ابركوه،و مهريز از طريق ويديو كنفرانس صحبت نمود
و مشكلات مخابراتي شهرستانها را مطرح و از طرف مسئولين قول پيگيري داده شد آنتن دهي موبايل در بعضي از مناطق از مشكل عمده شهرستانها بود.مهندس كاظم فرهمند از زحمات دست اندكاران مخابرات تشكر و استفاده از تكنولوژي جديد از جمله ويديوكنفرانس را در اطلاع رساني دقيق بسيار موثر ذكر كرد.
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                 مهين رستگارخبرنگار شهرستان