خادمين علي بن موسي الرضا مورد استقبال مردم قرار گرفتند

خادمين علي بن موسي الرضا مورد استقبال مردم قرار گرفتند


در شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم مردم خاتم  با نثار صلوات ، صلوات خاصه امام رضا عليه السلام و تکبير و با تقديم شاخه هاي گل از خدام آقا امام رضا عليه السلام استقبال کرده و پرچم تبرکي حرم اين حضرت را به آغوش ارادت خويش کشيدند .

مردم ولايتمدار اين شهرستان خادمين حضرت را از مسير میدان معراج  تا میدان جمهوری اسلامی  مورد استقبال قرار داده و سپس با تجمع در گلزار شهداء در مراسمي از فيض مدح و منقبت علي بن موسي الرضا  توسط خادمين حرم قرائت شد بهره مند شدند .