شناسه : 150151293

خاتم در حوزه بهداشت و درمان با امکانات محدود مواجه است


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اینکه ارتقا سطح بهداشت و درمان، نیاز ضروری مردم این شهرستان است گفت: شهرستان خاتم در این حوزه با امکانات محدود مواجه است


آدرس کوتاه :