خاتم، يكي از مهمترين مناطق گردشگري استان يزد

خاتم، يكي از مهمترين مناطق گردشگري استان يزدواقع شدن اين شهرستان در يك سه راه فرهنگي و نقطه تلاقي استانهاي يزد، كرمان و فارس و از طرفي جذابيتهاي موجود طبيعي و تاريخي هر گردشگر و مسافر عبوري را به چشم انداز جالب و بي نظير اين خطه زيبا متوجه مي كند

جنگل هاي انبوه و تماشايي باغ شادي و لايجمه كر و دشت جنگلي چنارناز همچون نواري سبز اين منطقه را از مناطق ديگر جدا مي كند

اين شهرستان بعنوان مهمترين‌منطقه گردشگري استان يزد براي جذب توريست و توسعه اين صنعت نيازمند توجه بيشتري است.

ناشناخته‌ماندن سيماي گردشگري خاتم ، معرفي نشدن توانمنديهاي شهرستان به مسوولان استاني و كشوري توجه و شناخت ناكافي مردم از اين ميراث گرانبها از مهمترين محدوديت‌ها در راه توسعه صنعت گردشگري اين منطقه است.

به‌دليل ناشناخته ماندن سيماي منطقه ، برخي آن را يك شهرستان نوبنياد مي‌دانند درحاليكه اگر چه از لحاظ تقسيمات كشوري سابقه‌اي ده ساله دارد اما پيشينه آن از بسياري شهرهاي كشور بيشتر است.


انتخاب روستاهاي كرخنگان ، چاهك و خوانسار بعنوان هدف گردشگري و راه‌اندازي اداره ميراث فرهنگي را از مهمترين اقدامات رفع اين محدوديت‌ها ذكر كرد.


تصويب طرح ايجاد دو منطقه نمونه گردشگري از مصوبات استاني هيات دولت ، شامل سرچشمه نهر مسيح و قره تپه هرات اقدامي اساسي و بجا در زمينه معرفي توانمنديهاي گردشگري اين خطه قلمداد مي شود .

 گفتني است :چنارهاي كهنسال كر كرخنگان، استودان صخره‌اي ايثار، جنگلهاي‌انبوه و تماشايي باغ شادي و لايجمه ، قلعه‌هاي مروست و هرات، اثر كله پريده چاهك از مهمترين آثار تاريخي اين شهرستان هستند .


 شايان ذكر است :شهرستان خاتم با 40هزار نفر جمعيت در 240كيلومتري جنوب شهر يزد داراي 200اثر طبيعي و تاريخي ارزشمند است .