حماسه 9 دی،روز بصیرت و میثاق با ولایت گرامی باد

حماسه 9 دی،روز بصیرت و میثاق با ولایت گرامی باد مردم شهرستان خاتم بار دیگر در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی با شعار های کوبنده خود باآرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند