شناسه : 159480113

حل مشکل پوشش صدا وسیمای روستای بوروئیه بعد ازگذشت چندسال


باپیگیریهای میربهبودی فرماندارشهرستان خاتم بعد از گذشت چندسال مشکل پوشش صدا وسیما روستای بوروئیه خوانسار که ازمطالبات وخواسته های اصلی مردم بود مرتفع گردید


آدرس کوتاه :