شناسه : 23990700

حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم به همراه فرماندار، امام جمعه و سایر مسئولین شهرستان خاتم در راهپیمایی 22 بهمن


حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم به همراه فرماندار، امام جمعه و سایر مسولین شهرستان خاتم در راهپیمایی 22 بهمن

حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم به همراه فرماندار، امام جمعه و سایر مسولین شهرستان خاتم در راهپیمایی 22 بهمنآدرس کوتاه :