حضور ویدئو کنفرانسی فرمانداری خاتم در جلسه کمیته محرومیت زدایی

حضور ویدئو کنفرانسی فرمانداری خاتم در جلسه کمیته محرومیت زداییبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: گفتنی در این جلسه میربهبودی فرماندار  گزارشی از اقدامات و فعالیت های  محرومیت زدایی در سطح روستا ها ی شهرستان ارائه و خواستار همکاری ومساعدت هرچه بیشتر نهادهای حمایتی  استان شد.