شناسه : 337402

حضور نمايندگاني از كشور قطر در شهرستان خاتم


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم به منظور سرمايه گذاري ومشاركت در توسعه محيط زيست شهرستان خاتم   وگونه هاي جانوري وبويژه هوبره نمايندگاني از كشور قطر به همراه   شاه حسيني فرماندار خاتم و جلال وندي مدير كل محيط زيست استان از جنگل باغ شادي و قره تبه بازديد نمودند براساس اين گزارش در اين بازديد و جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه حضور سرمايه گذار قطري در شهرستان صورت گرفت . فرماندار خاتم با اشاره به اينكه در شهرستان خاتم آمادگي كامل   براي حضور سرمايه گذران خارجي در چارچوب ضوابط دولت جمهوري اسلامي وجود دارد. گفتني است : منطقه قره تپه شهرستان خاتم   به عنوان شاخص ترين زيستگاه هوبره ايران   و آسيا از اهميت بسيار بالايي برخودار است و اولين مركز تحقيقات هوبره كشور با مساحت 300متر در منطقه قره تپه با پيشرفت 85درصد در حال احداث مي باشد.  

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم به منظور سرمايه گذاري ومشاركت در توسعه محيط زيست شهرستان خاتم  وگونه هاي جانوري وبويژه هوبره نمايندگاني از كشور قطر به همراه  شاه حسيني فرماندار خاتم و جلال وندي مدير كل محيط زيست استان از جنگل باغ شادي و قره تبه بازديد نمودند

براساس اين گزارش در اين بازديد و جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه حضور سرمايه گذار قطري در شهرستان صورت گرفت . فرماندار خاتم با اشاره به اينكه در شهرستان خاتم آمادگي كامل  براي حضور سرمايه گذران خارجي در چارچوب ضوابط دولت جمهوري اسلامي وجود دارد.

گفتني است : منطقه قره تپه شهرستان خاتم  به عنوان شاخص ترين زيستگاه هوبره ايران  و آسيا از اهميت بسيار بالايي برخودار است و اولين مركز تحقيقات هوبره كشور با مساحت 300متر در منطقه قره تپه با پيشرفت 85درصد در حال احداث مي باشد.

 

آدرس کوتاه :