شناسه : 135917438

حضور میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار،تاج آبادی بخشدار مرکزی در جمع عزاداران حسینی حسینیه سیدالشهدائ دهستان چاهک


حضورمیربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار،تاج آبادی بخشدار مرکزی شهرستان خاتم در جمع عزاداران اباعبدالله الحسین درشب عاشورا حسینیخ سیدالشهدائ دهستان چاهک



آدرس کوتاه :