شناسه : 159690337

حضور میربهبودی فرماندار خاتم در جلسه ویدئو کنفرانسی بررسی پروژه های پیشنهادی در پیوست بودجه ۱۴۰۰


حضور میربهبودی فرماندار خاتم در جلسه ویدئو کنفرانسی پیرامون بررسی پروژه های پیشنهادی در پیوست بودجه ۱۴۰۰ لازم به ذکر است این جلسه با حضور صادقیان معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار،#صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ودیگر فرمانداران شهرستان های حوزه انتخابیه برگزار شد.
آدرس کوتاه :