شناسه : 343162

حضور مدير كل مديريت بحران استانداري در بخش مروست+گزارش تصويري


به گزارش روابط عمومي بخشداري مروست :با حضور مهندس برزگري مديركل مديريت بحران استانداري جلسه شوراي هماهنگي ستاد بحران با محوريت بررسي مسائل،مشكلات و كمبودهاي ستاد بحران بخش مروست در محل بخشداري تشكيل گرديد


مهندس برزگري ضمن مهم برشمردن مقوله مديريت بحران افزود: امروزه با توجه به پيشرفتهاي حاصل شده حوادث نيز روبه فزوني رفته و جهت مديريت نمودن بحران در هر مكان و زماني بايد حتما منطقه هدف را كاملا شناسايي كنيم تا با مشكل مواجه نشويم.

وي همچنين با توجه پيشنهادات و كم و كاستي هاي ،ادارات و اعضاي ستاد بحران بخش افزود: انشاا... در صورت تامين اعتبار در سال جاري درخصوص موارد مطروحه  توسط ادارات مربوطه مساعدت لازم صورت خواهد گرفت.

قانع بخشدار مروست در اوايل جلسه ضمن عرض خير مقدم خدمت مهندس برزگري تصريح كرد:با توجه به وسعت بخش مروست خواستار  مساعدت و توجه  بيشتر مديريت بحران استانداري به  اين بخش هستيم .

بازديد از پروژه سد مروست ،پروژه گاز رساني به شهر مروست، مركز آتش نشاني مروست،آبراهه شمال  تل سياه هرابرجان ، قنات باغ روستاي تركان،آبراهه جنب  شريف السادات ازجمله برنامه هاي سفر مهندس برزگري به بخش مروست بود.

 

 

 

آدرس کوتاه :