حضور فرماندار در مراسم سنتي آش در روستاي تركان

حضور فرماندار در مراسم سنتي آش در روستاي تركانبنا به رسم ديرين همه ساله در ايام نوروز و در دوازدهم فروردين مراسم آشپزي در روستاي تركان برگزار ميشود.

در اين مراسم بسيار زيبا كليه خانواده هاي روستاي تركان اعم از ساكنين در روستا و يا مهاجرين ديگر روستاها و ساير شهرستانها و استانهاي كشور خود را به اين منطقه ميرستانند و هر خانواده با پخت يك ديگ آش حاجات خود را از خداي متعال طلب ميكند.

فرماندار شهرستان خاتم با حضور در جمع با صفاي مردم روستا از اين همه صفا و يكدلي و اتحاد وخداجويي مردم كه نشانه هاي بارز آن در اين مراسم سنواتي نمود پيدا مي كند از مردم روستاي تركان تقدير و تشكر نمود.

استقبال بي نظير مردم و مسافرين نوروزي از اين برنامه واقعا شايان توجه است و امامي ميبدي با اشاره به اين ويژگي خواستار برنامه ريزي به منظور بهره برداري هر چه بهتر از اين گونه برنامه ها در جهت معرفي هر چه بهتر شهرستان و پتانسيلهاي گردشگري آن شد.

گفتني است مشابه اين مراسم هر ساله در هفتم فروردين در روستاي هرابرجان نيز برگزار ميشود.