شناسه : 350092

حضور فرماندار در مراسم آشپزي سنتي گنبه طلاي هرابرجان


همه ساله و بر طبق يك سنت ديرين،   اهالي روستاي هرابرجان شهرستان خاتم مراسم آشپزي برگزار مي كنند. اين مراسم در كنار مزار باستاني روستا و در اطراف گنبد خشتي يكي از سادات كه بنا به گفته اهالي از نوادگان امام موسي كاظم (ع) مي باشد برگزار مي شود . در اين مراسم كه از ساعتي پيش از طلوع آفتاب صبح هفتم فروردين هر سال شروع   مي شود   هر خانواده هرابرجاني يك ديگ آش در محل پخت مي كند . در اين رسم سنواتي انواع مختلف آش نظير آش ماش ،آش رشته ،آش حليم ،آش گندم ،آش جو و... پخت مي شود و تمامي كساني كه ساكن روستا و يا استانهاي اطراف نظير فارس –كرمان –يزد و... بوده و اصالتا هرابرجاني مي باشند بر اساس اين سنت قديمي خود را مكلف به شركت مي دانند و در اين روز در اين نقطه از روستا گرد هم مي آيند . در اين گردهمايي مردمي و بسيار زيبا، كدورتهاي يكساله و اختلافات فاميلي و غير فاميلي كنار گذاشته مي شود و سنت حسنه صله رحم در يك فضاي صميمي و بسيار دلپذير انجام مي گيرد . در حاشيه اين مراسم بازي شكستن تخم مرغ هاي جوشانده به شكل خاصي عمدتا توسط جوانان پرشور برگزار مي شود. اين مراسم مي تواند در صورت معرفي، يك جاذبه توريستي و گردشگري بسيار جالب براي مسافران نوروزي باشد. فرماندار با حضور در مراسم امسال كه با حضور تعداد زيادي از مسافرين نوروزي برگزار شد بر معرفي هرچه بهتر اين برنامه ساليانه به منظور جذب هر جه بيشتر مسافران نوروزي و ترويج ارزشهاي اسلامي و انساني نهفته در آن تاكيد كرد.  

همه ساله و بر طبق يك سنت ديرين،  اهالي روستاي هرابرجان شهرستان خاتم مراسم آشپزي برگزار مي كنند.

اين مراسم در كنار مزار باستاني روستا و در اطراف گنبد خشتي يكي از سادات كه بنا به گفته اهالي از نوادگان امام موسي كاظم (ع) مي باشد برگزار مي شود .

در اين مراسم كه از ساعتي پيش از طلوع آفتاب صبح هفتم فروردين هر سال شروع  مي شود  هر خانواده هرابرجاني يك ديگ آش در محل پخت مي كند .

در اين رسم سنواتي انواع مختلف آش نظير آش ماش ،آش رشته ،آش حليم ،آش گندم ،آش جو و... پخت مي شود و تمامي كساني كه ساكن روستا و يا استانهاي اطراف نظير فارس –كرمان –يزد و... بوده و اصالتا هرابرجاني مي باشند بر اساس اين سنت قديمي خود را مكلف به شركت مي دانند و در اين روز در اين نقطه از روستا گرد هم مي آيند .

در اين گردهمايي مردمي و بسيار زيبا، كدورتهاي يكساله و اختلافات فاميلي و غير فاميلي كنار گذاشته مي شود و سنت حسنه صله رحم در يك فضاي صميمي و بسيار دلپذير انجام مي گيرد .

در حاشيه اين مراسم بازي شكستن تخم مرغ هاي جوشانده به شكل خاصي عمدتا توسط جوانان پرشور برگزار مي شود.

اين مراسم مي تواند در صورت معرفي، يك جاذبه توريستي و گردشگري بسيار جالب براي مسافران نوروزي باشد.

فرماندار با حضور در مراسم امسال كه با حضور تعداد زيادي از مسافرين نوروزي برگزار شد بر معرفي هرچه بهتر اين برنامه ساليانه به منظور جذب هر جه بيشتر مسافران نوروزي و ترويج ارزشهاي اسلامي و انساني نهفته در آن تاكيد كرد. 

آدرس کوتاه :