شناسه : 159690423

حضور فرماندار خاتم درنشست مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا که به صورت ویدئو کنفرانسی


حضور فرماندار خاتم درنشست مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا که به صورت ویدئو کنفرانسی به ریاست جناب رحمانی‌فضلی وزیرکشور وفرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا وباحضور نمکی وزی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرمانداران، بخشداران ورؤسای شبکه بهداشت و درمان شهرستان های سراسر کشور در راستای اجرا و تحقق هر چه بهتر و موثرترسیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی وتصمیم گیری برای اعمال محدودیت های کرونایی از اول آذرماه
آدرس کوتاه :