شناسه : 157977556

حضور فاضلی فرماندار شهرستان خاتم در مراسم صبحگاه آموزشگاه حضرت زینب(س)


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی به اتفاق (دانافر)ر کل آموزش و پرورش استان ازمراسم صبحگاه آموزشگاه دخترانه حضرت زینب(س) بازدید نمودند.


آدرس کوتاه :