شناسه : 139153624

حضور فاضلی فرماندار خاتم در شهرداری مروست


صبح امروز 12 مهرماه جلسه ای با حضور فرماندار خاتم ، شهردار مروست و کارشناسان شهرداری در خصوص پیرامون برنامه های توسعه شهری مروست ، پروژه های در دست اجرا و اعتبارات ارزش افزوده تشکیل گردید.فاضلی در پایان باتوجه به فعالیت های صورت گرفته خواستار توجه ویزه ای در راستای اجرای برنامه های فرهنگی توسط آن نهاد شد.


آدرس کوتاه :