حضور فاضلی فرمانداردر روستاهای شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:به دنبال برنامه حضور فاضلی فرماندار خاتم در روستاهای شهرستان ، ایشان به همراه تنی چند از مدیران ادارات شهرستان ضمن حضور در روستای تو تک از نزدیک با مردم دیدار و در جلسه ای با حضور اعضای شورای بخش و دهیار و شورای اسلامی روستا مسائل و درخواست های آنان را در حوزه های مختلف بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.