شناسه : 159854131

حضور علیخانی مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستان خاتم


میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق علیخانی مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان وسایر مسئولین شهرستان ازجاده های ارتباطی جهت بررسی میزان خسارت ناشی از سیلاب وبارش های اخیر بازدید نمود.
آدرس کوتاه :