شناسه : 341272
فرماندار شهرستان خاتم:

حضور سرمایه گذاران بومی درتوسعه بخش کشاورزی ضروری است


"محمد علی شاه حسینی" در مصاحبه با روابط عمومي فرمانداري خاتم با اشاره به ظرفیت ها و توانمندیهای قابل توجه شهرستان خاتم در بخش های مختلف   اظهارداشت : فراهم نمودن زمینه برای سرمایه گذاران بومی شهرستان درتوسعه کشاورزی و صنعت ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد. فرماندار خاتم   حضور سرمایه گذاران بومی را دررونق بخش صنعت و کشاورزی مهم عنوان کرد و بیان داشت: باید برای تبدیل شدن شهرستان خاتم به عنوان نگین کشاورزی استان همه قشرها در این بخش همکاری و حمایت کنند. وی   اعلام داشت : کلیه سرمایه گذاران بومی   که درصنایع تبدیلی و جنبی بخواهند سرمایه گذاری کنند ، تسهیلات دراختیار آنها گذاشته می شود. شاه حسینی دربخش دیگری از سخنان خود اشاره ای به   مصوبات سفرهای   دولت خدمتگذار در شهرستان خاتم نمود و   افزود: مصوبات سفر اول ریاست جمهوری تقریبا بیش از   90   و   مصوبات دور دوم نزدیک   85درصد انجام شده   و مصوبات دورسوم نزدیک به 50درصد پیشرفت فیزیکی درحال انجام شدن است. این مقام مسئول   اضافه کرد : تاکنون کارهای بسیار   بزرگی چون   گازرسانی ،احداث سد خوانسار ، اجرای مسکن مهر محرومین ، مجموعه   استخر ورزشی هرات ، تجهیز بیمارستان ،افتتاح گازسی ان جی و غیره ازجمله کارهایی است که دراین شهرستان انجام شده است. وی هچنین   با تقدیر و تشکر ازمردم شهرستان خاتم که درعرصه های مختلف حضور فعال و گسترده ای داشتند اظهارداشت: مردم   شهرستان خاتم در عرصه   های مختلف حضور فعال و گسترده ای داشتند   از جمله انتخابات که بالاترین مشارکت را در این شهرستان داشته ایم .   فرماندار خاتم از   اهالی شهرستان خاتم به عنوان مردمی نجیب و قدردان نام برد و گفت: دولت نیز درخدمت رسانی به این مردم نجیب وولایتمدار کوتاهی نکرده است. شاه حسینی دربخش دیگری ازسخنان خود اشاره ای به افزایش   40 درصدی اعتبارات عمرانی نمود و اعلام داشت: شهرستان خاتم درجذب اعتبارات عمرانی بعد از طبس بالاترین اعتبارات را به خود اختصاص داده   و   نسبت به سال قبل 40 درصد اعتبارات   افزایش داشته است. فرماندار خاتم درپایان برگازرسانی به شهرهای هرات و مروست تاکید کرد و ازمسئولین   شرکت گازاستان مصرانه خواست تا   کار گازرسانی به   شهر های هرات ومروست را هرچه سریعتر انجام دهند .  
فرماندار شهرستان خاتم:

"محمد علی شاه حسینی" در مصاحبه با روابط عمومي فرمانداري خاتم با اشاره به ظرفیت ها و توانمندیهای قابل توجه شهرستان خاتم در بخش های مختلف  اظهارداشت : فراهم نمودن زمینه برای سرمایه گذاران بومی شهرستان درتوسعه کشاورزی و صنعت ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار خاتم  حضور سرمایه گذاران بومی را دررونق بخش صنعت و کشاورزی مهم عنوان کرد و بیان داشت: باید برای تبدیل شدن شهرستان خاتم به عنوان نگین کشاورزی استان همه قشرها در این بخش همکاری و حمایت کنند.

وی  اعلام داشت : کلیه سرمایه گذاران بومی  که درصنایع تبدیلی و جنبی بخواهند سرمایه گذاری کنند ، تسهیلات دراختیار آنها گذاشته می شود.

شاه حسینی دربخش دیگری از سخنان خود اشاره ای به  مصوبات سفرهای  دولت خدمتگذار در شهرستان خاتم نمود و  افزود: مصوبات سفر اول ریاست جمهوری تقریبا بیش از  90  و  مصوبات دور دوم نزدیک  85درصد انجام شده  و مصوبات دورسوم نزدیک به 50درصد پیشرفت فیزیکی درحال انجام شدن است.

این مقام مسئول  اضافه کرد : تاکنون کارهای بسیار  بزرگی چون  گازرسانی ،احداث سد خوانسار ، اجرای مسکن مهر محرومین ، مجموعه  استخر ورزشی هرات ، تجهیز بیمارستان ،افتتاح گازسی ان جی و غیره ازجمله کارهایی است که دراین شهرستان انجام شده است.

وی هچنین  با تقدیر و تشکر ازمردم شهرستان خاتم که درعرصه های مختلف حضور فعال و گسترده ای داشتند اظهارداشت: مردم  شهرستان خاتم در عرصه  های مختلف حضور فعال و گسترده ای داشتند  از جمله انتخابات که بالاترین مشارکت را در این شهرستان داشته ایم .

 فرماندار خاتم از  اهالی شهرستان خاتم به عنوان مردمی نجیب و قدردان نام برد و گفت: دولت نیز درخدمت رسانی به این مردم نجیب وولایتمدار کوتاهی نکرده است.

شاه حسینی دربخش دیگری ازسخنان خود اشاره ای به افزایش  40 درصدی اعتبارات عمرانی نمود و اعلام داشت: شهرستان خاتم درجذب اعتبارات عمرانی بعد از طبس بالاترین اعتبارات را به خود اختصاص داده  و  نسبت به سال قبل 40 درصد اعتبارات  افزایش داشته است.

فرماندار خاتم درپایان برگازرسانی به شهرهای هرات و مروست تاکید کرد و ازمسئولین  شرکت گازاستان مصرانه خواست تا  کار گازرسانی به  شهر های هرات ومروست را هرچه سریعتر انجام دهند .

 

آدرس کوتاه :