حضور زاده رحمانی، فرماندار خاتم در جمع عزاداران حسینی روستای ترکان و همچنین حسینیه بزرگ مروست، یادواره شهدا و مسجد امام حسین(ع) مروست

حضور زاده رحمانی، فرماندار خاتم در جمع عزاداران حسینی روستای ترکان و همچنین حسینیه بزرگ مروست، یادواره شهدا و مسجد امام حسین(ع) مروست