حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب یأس و ناامیدی دشمنان و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است .

حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب یأس و ناامیدی دشمنان و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است .


فرماندار شهرستان خاتم در جمع نمازگزاران جمعه بخش مروست :

آقای محمد علی شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم که در جمع نمازگزاران جمعه مروست بین نماز جمعه و عصر سخن می گفت اعلام کرد که وظیفه هر ایرانی است که در این انتخابات با حضور مؤثر و پررنگ خود در صحنه دشمنان قسم خورده ایران را ناامید کند .

فرماندار شهرستان خاتم در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به استعدادها و ظرفیتهای خوب شهرستان خاتم از جمله بخش مروست اعلام کرد مبنای ما توسعه متوازن بر اساس عدالت ، خواسته های مردم و استفاده از خرد جمعی همه مناطق شهرستان است .

وی گفت : توسعه بدون حضور مردم معنا ندارد و این شهرستان می تواند با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود جزء بهترینهای استان باشد .