حضور حداکثری درانتخابات اولویت اصلی است

حضور حداکثری درانتخابات اولویت اصلی است


فرماندار خاتم؛

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی "محمد علی شاه حسینی" درجلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرائی یازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری حضور گسترده مردم درانتخابات را پشتوانه ای محکم برای نظام دانست و افزود: با توجه به نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی ، مردم پرشور تر از گذشته درانتخابات حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شورهای اسلامی شهر و روستا از جنبه ملی و بین المللی اهمیت زیادی دارد افزود: دربرگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان خاتم رتبه برتر درکشو رراکسب کرد وانشاءا... درانتخابات آتی نیز با همدلی و همفکری  بهترین انتخابات را خواهیم داشت .