حضور باشکوه مردم دهستان چاهک درراهپیمایی یوم الله22 بهمن

حضور باشکوه مردم دهستان چاهک درراهپیمایی یوم الله22 بهمن