شناسه : 24173655

حضور باشكوه مردم دهستان چاهك به همراه بخشدار مركزي و ساير مسئولين در راهپيمايي 22 بهمن


حضور باشكوه مردم دهستان چاهك به همراه بخشدار مركزي و ساير مسئولين در راهپيمايي 22 بهمن

آدرس کوتاه :