شناسه : 148158088

حضورفرجام فاضلی درجلسه شورای آموزش وپرورش استان


حضور فرجام فاضلی فرماندار خاتم در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان به ریاست «محمدعلي طالبي» استاندار يزد در سالن کوثر استانداری برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به نقل از روابط عمومی استانداری :«محمدعلي طالبي» استاندار یزد به ضرورت آموزش مهارت هاي زندگي و شغلي در مدارس تاكيد و معلمان را سرمايه هاي اجتماعي و ركن اصلي تربيتي در جامعه دانست.
استاندار يزد در اين جلسه با قدرداني از تلاش هاي اعضاي شوراي آموزش و پرورش و اداي احترام به مقام معلمان گفت:معلمان نقش چشمگيري در تعليم و تربيت دارند و به عنوان سرمايه هاي اجتماعي بهره مند از بيشترين اعتماد در جامعه محسوب مي شوند.
«محمدعلي طالبي» افزود:لازم است اين نقش چند بعدي و موثر در تمام بخش ها مورد توجه  قرار گيرد تا جامعه از ظرفيت اين سرمايه غني  در ساير ابعاد نيز بهره مند شود.
طالبي بيان كرد:ضروريست علاوه بر بررسي شرايط روز و موقعيت هايي كه پيش رو داريم ؛آينده نگري در فضاهاي آموزشي را بزرگ ترين ماموريت خود  قرار داده تا پرورش انسان هايي مسئوليت پذير براي راهبري بخش هاي مختلف جامعه در آينده تحقق يابد.
وي اظهار داشت:فراتر از مسئوليت ها و وظايف امروز فكر كنيم و علاوه بر بحث كنكور به تعليم و تربيت دانش آموزان  در ابعاد مختلف به ويژه پرورش اجتماعي، تقويت آموزش هاي كار و دانش ،ارتباط با صنعت و مهارت هاي زندگي دقت شود زيرا اين موضوعات بر كانون خانواده ها نيز اثر مثبت دارد.
عالي ترين مقام اجرايي استان بر پيگيري مستمر اجرايي شدن مصوبات اين شورا تاكيد و  افزود: تقويت انگيزه و  احساس مسئوليت اجتماعي در معلمان ضروريست و بايد كاهش دغدغه هاي معيشتي اين قشر اثرگذار مورد توجه قرار گرفته و با جديت دنبال شود.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان يزد گفت:مشاركت در استان شرايط خوبي دارد و در عرصه هايي از جمله خيرين مدرسه ساز ، مسجد ساز و ساير حوزه ها افراد توانمندي حضور دارند كه  زمينه هاي مشاركت از جمله اختصاص زمين و تسهيلات در اين راستا نيازمند پيگيري و  تقويت است.


آدرس کوتاه :