حركت جوشان مردمي در پيروزي انقلاب امروز به تمامي دنيا صادر و الگوي ملتهاي آزاده گرديده است

حركت جوشان مردمي در پيروزي انقلاب امروز به تمامي دنيا صادر و الگوي ملتهاي آزاده گرديده است


فرماندار خاتم در جلسه ستاد دهه فجر اين شهرستان :

 

امامي در ادامه افزود مردم براي بدست آوردن اين انقلاب شهداي زيادي را نثار كرده اند وحماسه هاي بزرگي را آفريدند كه اين حماسه ها و رشادتها بايد به نسل جوان ما منتقل شود و تمامي دستگاه ها بايد از هر طريق ممكن در انتقال اين حماسه ها به دانش آموزان ودانشجويان دريغ نورزند .

در ادامه جلسه پس از بحث و بررسي مقرر گرديد

1-       مسئولين كميته ها جهت شركت مسئولين و....... در برنامه هاي مهم وكليدي دعوت نمايند .

2-      دبير ستاد نسبت به اصلاح ساعات برخي از برنامه ها اقدام و برنامه ها مجدداً به ادارات ارسال گرددً .

3-      ادارات ضمن هماهنگي با بنياد شهيد نسبت به تهيه هديه جهت بازديد از خانواده هاي شهداء اقدام نمايند .

4-   اداره بنياد شهيد و امور ايثار گران برنامه ريزي لازم جهت بازديد و سركشي مسئولين از خانواده هاي شهدا ء را در طول ايام دهه فجر معمول نموده و به كليه ادارات و فرمانداري ارسال نمايد .

5-   مراسم شب شعر اداره ارشاد و اداره آموزش و پرورش در همه ادغام و با همكاري و هماهنگي ادارات مذكور اين مراسم  در محل سالن كانون آيت الله خاتمي هرات برگذار گردد.

6-      شهرداري هرات با همكاري مجامع امور صنفي و اداره برق نسبت به تزئين و فضا سازي شهر اقدام نمايد.

7-      آموزش و پرورش زمينه لازم جهت شركت دانش آموزان در مراسم پياده روي و جشن كميته بانوان را فراهم نمايد .

8-   فرماندار به عنوان سخنران مراسم راهپيمايي 22 بهمن ،  دستاوردهاي انقلاب طي سي ودو سال گذشته و همچنين دستاوردهاي چند سال اخير را ارائه نمايد .

9-   مقرر شد سالن اداره تربيت بدني جهت اجراي جشن و...... در مواقع نياز كه توسط اداره ارشاد اعلام خواهد شد ودر اختيار اداره مذكور قرار گيرد .

10-  مقرر شد كليه مديران با خودروهاي اداري و تزئين به پرچم جمهوري اسلامي ايران در مراسم رژه موتوري كه ساعت 30/10 از محل روبروي فرمانداري آغاز خواهد شد شركت نمايند.

11-  مقرر گرديد مجامع امور صنفي ضمن تشكيل جلسه با اصناف واتحاديه ها نسبت به تزئين وچراغاني سطح شهر اقدام واز اصناف جهت شركت در مراسمات مختلف دعوت ودر صورت امكان برنامه هايي را نيز توسط لين قشر زحمتكش اجرا نمايد.