شناسه : 158846955

حجة الاسلام کارگر مدیر حوزه علمیه خواهران استان با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم پیرامون تخصیص اعتبار جهت تکمیل پروژه احداث حوزه علمیه شهرستان خاتم دیدار وگفتگو کرد.


دراین دیدار میربهبودی، ضمن خوش آمد گویی، اعلام داشت باتوجه به نقش وجایگاه حوزه علمیه در رفع مشکلات فرهنگی واجتماعی درسطح جامعه وتلاشی که مسئول حوزه علمیه خواهران شهرستان وهمکارانشان در سطح شهرستان در جهت اجرای مراسمات ملی، مذهبی وبرگزاری برنامه های فرهنگی واجتماعی داشتند قابل تقدیر است.ایشان همچنین درارتباط با تامین اعتبار پروژه احداث حوزه علمیه قول همکاری ومساعدت دادند.
آدرس کوتاه :