شناسه : 335882
فرماندار خاتم:

جوانان با اعتقاد به ولايت مي‌توانند زمينه عدل الهي را گسترش دهند


فرماندار شهرستان خاتم اظهار نمود: جوانان با تكيه بر سرمايه‌ي بزرگ اعتقاد به ولايت و پا فشاري بر اصول و حفظ ارزش‌ها مي‌توانند زمينه‌ي گسترش عدل الهي را در جهان فراهم سازند .   محمد علي شاه حسيني با حضور درجمع كاركنان و دانشجويان دانشكده امين شهر هرات، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانشجو به بيان اهميت حضور جوانان در صحنه‌هاي مختلف نظام و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب پرداخت و گفت: درطول تاريخ عاقبت به خيري در زير چتر ولايت و اهل بيت(ع) بوده است و هركس از اهل بيت(ع) فاصله گرفته عاقبت خوبي نداشته است. وي افزود: مصداق عاقبت به خيري را مي‌توان در صحنه كربلا مشاهده كرد به طوري كه افرادي همچون زحيل و حركه، عاقبت به خير شدند و كساني كه از راه اهل بيت (ع) و ولايت برگشتند، همچون عمرسعد و شمر به تباهي و سرشكستگي مبتلا گشتند. فرماندار خاتم خاطرنشان كرد: جوانان مي‌توانند با بكارگيري از فرهنگ عاشورايي عاقبت به خيري را براي خود كسب نمايند. وي اضافه كرد: جوانان با تكيه بر قدرت معنوي و سرمايه‌هاي بزرگ اعتقاد به ولايت و پا فشاري بر اصول و حفظ ارزش‌ها مي‌توانند زمينه‌ي گسترش عدل الهي را در جهان فراهم سازند . شاه حسيني پيروي از اسلام و ولايت فقيه را ركن اصلي پيروزي جامعه اعلام و اذعان نمود: جوانان بايد از ولايت فقيه و اهل بيت پيروي كنند تا نقشه‌هاي دشمنان را نقش بر آب كنند.
فرماندار خاتم:

فرماندار شهرستان خاتم اظهار نمود: جوانان با تكيه بر سرمايه‌ي بزرگ اعتقاد به ولايت و پا فشاري بر اصول و حفظ ارزش‌ها مي‌توانند زمينه‌ي گسترش عدل الهي را در جهان فراهم سازند.
 محمد علي شاه حسيني با حضور درجمع كاركنان و دانشجويان دانشكده امين شهر هرات، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانشجو به بيان اهميت حضور جوانان در صحنه‌هاي مختلف نظام و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب پرداخت و گفت: درطول تاريخ عاقبت به خيري در زير چتر ولايت و اهل بيت(ع) بوده است و هركس از اهل بيت(ع) فاصله گرفته عاقبت خوبي نداشته است.

وي افزود: مصداق عاقبت به خيري را مي‌توان در صحنه كربلا مشاهده كرد به طوري كه افرادي همچون زحيل و حركه، عاقبت به خير شدند و كساني كه از راه اهل بيت (ع) و ولايت برگشتند، همچون عمرسعد و شمر به تباهي و سرشكستگي مبتلا گشتند.

فرماندار خاتم خاطرنشان كرد: جوانان مي‌توانند با بكارگيري از فرهنگ عاشورايي عاقبت به خيري را براي خود كسب نمايند.

وي اضافه كرد: جوانان با تكيه بر قدرت معنوي و سرمايه‌هاي بزرگ اعتقاد به ولايت و پا فشاري بر اصول و حفظ ارزش‌ها مي‌توانند زمينه‌ي گسترش عدل الهي را در جهان فراهم سازند.

شاه حسيني پيروي از اسلام و ولايت فقيه را ركن اصلي پيروزي جامعه اعلام و اذعان نمود: جوانان بايد از ولايت فقيه و اهل بيت پيروي كنند تا نقشه‌هاي دشمنان را نقش بر آب كنند.


آدرس کوتاه :