جهت‌گيري اصلي ورزش كشور فرهنگي است

جهت‌گيري اصلي ورزش كشور فرهنگي است


فرماندار خاتم:

وي در ادامه تعداد قهرمانان و ورزشكاران شهرستان خاتم را بيانگر پتانسيل و ظرفيت بالاي جوانان اين شهرستان عنوان كرد.

امامي با تصريح بر اين كه ورزش‌هاي رزمي در شهرستان خاتم در مسير رشد و توسعه قرار گرفته است، افزود: اين روند به بركت نظام  مقدس جمهوري اسلامي بهتر نيز خواهد شد.

وي تاكيد كرد: از نظرات و پيشنهادات ورزشكاران به عنوان كساني كه در باطن ورزش قرار دارند، براي برنامه ريزي بهتر در جهت رشد ورزش در ابعاد مختلف در اين شهرستان بهره خواهيم گرفت.

فرماندار خاتم در پايان با اشاره به مصوبات سفر سوم استاندار و مديران به شهرستان خاتم در زمينه تربيت بدني، خاطرنشان كرد: افتتاح استخر شهرستان تا خردادماه امسال توسط تربيت بدني، رايزني پيرامون احداث دو سالن ورزشي در شهرهاي هرات و مروست به عنوان جايگزين سالن 1200 نفري نفت، ساخت پيست اسكيت از طريق بخش خصوصي، احداث سالن كشتي از محل اعتبارات شهرستان، تكميل يك باب سالن چند منظوره در خاتم، اختصاص بخشي از سالن‌هاي موجود به تجهيزات ورزشي بدمينتون، خريد تجهيزات ورزشي به مبلغ 200 ميليون ريال، تكميل ورزشگاه هرات، تسريع در احداث دو سالن ورزشي سقف كوتاه وي‍ژه بانوان و تامین دو نفر نیروی انسانی متخصص براي ورزش شهرستان از جمله اين مصوبات بود.