جهاد کشاورزی می تواند با تسهیلاتی که دراختیار کشاورزان قرار می دهد طرح های نوین وپایداركشاورزي را درشهرستان خاتم ایجاد کند .

جهاد کشاورزی می تواند با تسهیلاتی که دراختیار کشاورزان قرار می دهد طرح های نوین وپایداركشاورزي را درشهرستان خاتم ایجاد کند .


فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم گفت: امروز می توان با تسهیلاتی که جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می دهد طرح های نوین وپایدار را درشهرستان  خاتم ایجاد کرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" در جلسه شورای توسعه بخش کشاورزی  که با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ، كارشناس بانک کشاورزی استان ، بخشدارمرکزی روئساي بانك كشاورزي شهرستان ،مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و جمعی از مسئولین برگزار شد تصریح کرد: طرح های نوین وجدید بخش کشاورزی از قبیل پرورش آبزیان ، کشت وایجاد مجتمع های گلخانه ای و غیره می تواند امید بخش در صنعت کشاورزی باشد .نماینده بانک کشاورزی استان هم دراین جلسه  ضمن تقدیر و تشکر از کسانی که در عرصه طرح های نوین  کشاورزی فعاليت دارند گفت:خوشبختانه تسهیلاتی که امسال به شهرستان خاتم  در زمینه صنعت کشاورزی و طرح های مربوطه اختصاص داده شده که به افراد واجد شرایط و کشاورزانی که تا کنون از این تسهیلات بهره مند نشده اند پرداخت ميگردد . رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین در این جلسه با بیان  اینکه طرح های نوین آبیاری وکشاورزی باید جایگزین شیوه های قدیمی و سنتی آبیاری گردد  افزود:امروزه باید تمامی کشاورزان بویژه مسئولین مربوطه بکوشند تا شیوه های نوین آبیاری مزارع ودیگر مسائل مربوط به آب بخش كشاورزي را مديريت و صرفه جويي نمايند .