جمع آوري مبلغ 28382750ميليون ريال كمكهاي مردمي شهرستان خاتم به مردم قطعي زده سومالي توسط جمعيت هلال احمر

جمع آوري مبلغ 28382750ميليون ريال كمكهاي مردمي شهرستان خاتم به مردم قطعي زده سومالي توسط جمعيت هلال احمرغلامرضا عطايي سر پرست فرمانداري خاتم با اعلام اين خبر تصريح كرد شهرستان خاتم همانند ساير نقاط كشور كمكهاي خود را به صورت نقدي به صندوق جمعيت هلال احمراهداء نمودند.

وي در ادامه افزود در راستاي عمل به فرمان مقام معظم رهبري (مد ظله العالي )در جمع آوري كمكهاي مردمي به مردم سومالي كار جمع آوري اين كمكها در ايام ماه مبارك رمضان توسط شعبه جمعيت هلال احمر  در مناطق شهرستان انجام و وجوه  جمع آوري شده به حساب مربوطه واريز گرديده  است كه جا دارد از مردم فهيم و ولايت مدار شهرستان خاتم  و همچنين  سر پرست جمعيت هلال احمر خاتم كه در اين مدت  زحمات  شاياني را متقبل شده ا ندتقدير و تشكر نمائيم.

آقاي مير بهبودي سرپرست جمعيت  هلال احمر خاطرنشان كرد جهت انجام اين امر و اقدام خدا پسندانه تعداد 14عدد  صندوق و  پايگاه داوطلبي در ايام ماه ضيافت الهي در سطح شهر هاي  هرات، مروست و دهستانهاي چاهك وفتح آباد استقرارداشت كه با همكاري نيروي هاي داوطلب جمعيت هلال احمر كمكهاي نقدي مردم جمع آوري و به مردم نيازمند سومالي ا هداء گرديد

ايشان درپايان ازاستقبال گرم مردم شهرستان در كمك به مردم آن كشور و همكاري  نيروهاي داوطلب  جمعيت هلال احمر خاتم تشكر و قدرداني نمودند.