با حضور سرپرست فرمانداری خاتم:

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان باحضور میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم و جمعی از مسئولین در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان به ریاست ميربهبودي سرپرست فرمانداری پیرامون بررسی وضعیت میزان جذب  اعتبارات عمرانی در سال ۹۸ توسط دستگاههای اجرایی شهرستان خاتمبرگزارشد.
میربهبودی اعلام داشت با توجه به اینکه میزان تخصیص اعتبارات برای برخی از پروژه ها درسال گذشته محدود بوده، مدیران دستگاههای اجرایی همه تلاش خود را برای جذب اعتبارات سال 98 در فرصت باقیمانده تا پایان سال مالی بکار گیرند وچنانچه دستگاهی توانایی جذب اعتبار تخصیصی را نداشت اعتبار مربوطه به دستگاهی  که توان جذب بیشتری دارد تخصیص می یابد. ایشان همچنین تاکید نمود یکی از اولویت ها در سال پایانی دولت تکمیل پروژه های نیمه تمام است که بایستی ادارات گزارشی از وضعیت پروژه ها وبرنامه های شاخص خود دراین زمینه ارائه دهندتا در کمیته برنامه ریزی توزیع اعتبارات سال جاری براساس اولویت ومیزان پیشرفت فیزیکی تصمیم گیری شود وحتی لامکان پروژه جدید تعریف نخواهد شد.
درپایان ادارات به ترتیب گزارشی از میزان پیشرفت وپیگیری های انجام شده درخصوص جذب اعتبار تخصیصی ارائه نمودند.