شناسه : 152656301

جلسه کمیته راهبردی توزیع میوه در شهرستان خاتم برگزارشد


جلسه کمیته راهبردی توزیع میوه در شهرستان خاتم به ریاست محمودی معاون عمرانی فرماندار وسایر مسئولین ادارات در محل فرمانداری خاتم برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: محمودی دراین نشست بیان کرد: با توجه به نزدیک بودن به ایام عید و نیاز مردم به اقلام مورد نیاز ازجمله میوه بایستی در بازار با قیمت پایین و تحت نظارت و کنترل اداره صنعت، معدن، تجارت و اداره تعاون روستایی توزیع گردد.

محمودی در ادامه خواستار نظارت اداره صنعت معدن، تجارت بر توزیع میوه به روستاهای چاهک،کرخنگان،ترکان هرابرجان ومکان های توزیع میوه در شهرهای هرات ومروست شد.


آدرس کوتاه :