جلسه کمیته راهبردی توزیع میوه در شهرستان خاتم برگزارشد

جلسه کمیته راهبردی توزیع میوه در شهرستان خاتم برگزارشد به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: محمودی دراین نشست بیان کرد: با توجه به نزدیک بودن به ایام عید و نیاز مردم به اقلام مورد نیاز ازجمله میوه بایستی در بازار با قیمت پایین و تحت نظارت و کنترل اداره صنعت، معدن، تجارت و اداره تعاون روستایی توزیع گردد.

محمودی در ادامه خواستار نظارت اداره صنعت معدن، تجارت بر توزیع میوه به روستاهای چاهک،کرخنگان،ترکان هرابرجان ومکان های توزیع میوه در شهرهای هرات ومروست شد.