جلسه کاهش آسیب های اجتماعی درخاتم

جلسه کاهش آسیب های اجتماعی درخاتم میربهبودی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرماندار دراین جلسه اعلام داشت: محله شهدای هادی آباد یکی ازمناطق شهری درمعرض آسیب است که ازیکسال گذشته تاکنون  اقدامات قابل توجهی باتوجه تشکیل تعداد6 کارگروه در زمینه های مختلف اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،بهداشتی وعمرانی با همکاری ادارات ونهاد های شهرستان انجام و درحال انجام است.

میربهبودی درپایان ازتعامل وهم افزایی ادارات مربوط تقدیر وتشکرنمود و خواستار استمرار این فعالیت ها شد.