جلسه کار گروه توسعه شهرستان برگزار شد

جلسه کار گروه توسعه شهرستان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: در این جلسه که به ریاست میربهبودی فرماندار و با حضور اصباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، آخوندی مدیر کل منابع طبیعی و حوزه آبخیزداری استان، قربانیان مدیر کل بنیاد مسکن استان،جلیلی معاون مدیر کل شرکت توزیع برق استان در خصوص بررسی  مشکلات حوزه منابع طبیعی، بنیاد مسکن‌  و برق   بررسی وقول مساعدت   داده شد.