شناسه : 158789200

جلسه پیگیری رفع مشکل کدشعبه بانک ملی شهرمروست


جلسه مشترک اعضای شورای تامین وشورای اسلامی شهرمروست به ریاست ميربهبودي سرپرست فرمانداری خاتم با حضور امام جمعه،بخشدار ورئیس شعبه بانک ملی مروست پیرامون پیگیری رفع مشکل کدشعبه بانک ملی شهرمروست تشکیل وتصمیمات خوبی درجهت برقراری ارائه خدمات به مردم اتخاذ گردید


آدرس کوتاه :