جلسه پرسش وپاسخ دردهستان چاهک برگزارشد

جلسه پرسش وپاسخ دردهستان چاهک برگزارشد


باحضور فرماندارخاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در ابتدای این جلسه جواد میربهبودی بخشدار مركز ي خاتم گزارشي از ظرفیتها وپتانسیل های دهستان چاهك و همچنين عملكرد بخشداري و دهياري در روستاي مذكور ارائه نمود.

 و ی در خصوص مسائل و مشكلات دهستان كه عدم وجود کمربندی و ترافيك داخل روستا ، پارك مركزي روستا ،  مشكلات بخش كشاورزي ، عدم افتتاح اورژانس 115 دهستان ،  تسطيح راههاي بين مزارع ، مرمت سيل بندها ، احداث سالن ورزشي ، نبود سرویس ایاب و ذهاب ،  گاز رساني ، زير سازي و آسفالت معابر شهرك صفائيه  از جمله موارد ي بودند كه در اين جلسه مطرح گرديد.

در ادامه  شاه حسینی فرماندار خاتم ضمن تقدیر و تشکر از بخشدارمرکزی در خصو ص برگزاری این جلسه و حضور  مسئولين ادارات از آنان  خواست تادر بين مردم حضور داشته  و از نزديك درجریان مسائل  و مشكلات مردم قرارگیرند

درپایان این جلسه اهالی مشکلات روستارا ارائه و فرماندار ازمسئولین مربوطه درخواست پاسخ نمود که مسئولین پاسخ های خودرا درحضوراهالی ارائه نمودند و فرماندار ازمسئولین خواست با رعایت قانون درحدتوان مشکلات اهالی را حل نمایند.

درپایان تصمیماتی درخصوص تامین سرویس ایاب و ذهاب اهالی به مرکز شهرستان ، قبوض چاههای کشاورزی ، اشتغال جوانان به عمل آمد .