شناسه : 341402
برگزاری جلسه هئیت امنای دانشگاه پیام نور هرات

جلسه هیئت امنای دانشگاه پیام نور هرات با حضور حجت الاسلام زارع زاده نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و فرماندار خاتم برگزارشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛ دراین جلسه   گزارشی از روند راه اندازی دانشگاه پیام نور توسط مسئولین دانشگاه ارائه شد. براساس این گزارش درحال حاضر 200دانشجو دردانشگاه پیام نورهرات پذیرفته شده اند و تاکنون مبلغ 5/1میلیارد ریال   صرف هزینه های عمرانی این دانشگاه   شده است   همچنین براساس این گزارش هیئت امنا دانشگاه پیام نور تبدیل شدن دانشگاه به واحد و توسعه آن را از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواستار شدند. دراین جلسه حجت الاسلام زارع زاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی قول مساعد جهت پیگیری ارتقای دانشگاه پیام   نور   را داد.  
برگزاری جلسه هئیت امنای دانشگاه پیام نور هرات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛ دراین جلسه  گزارشی از روند راه اندازی دانشگاه پیام نور توسط مسئولین دانشگاه ارائه شد.

براساس این گزارش درحال حاضر 200دانشجو دردانشگاه پیام نورهرات پذیرفته شده اند و تاکنون مبلغ 5/1میلیارد ریال  صرف هزینه های عمرانی این دانشگاه  شده است  

همچنین براساس این گزارش هیئت امنا دانشگاه پیام نور تبدیل شدن دانشگاه به واحد و توسعه آن را از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواستار شدند.

دراین جلسه حجت الاسلام زارع زاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی قول مساعد جهت پیگیری ارتقای دانشگاه پیام  نور  را داد.

 

آدرس کوتاه :