شناسه : 14325845

جلسه هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر مروست با فرماندار خاتم


اعضای شورای اسلامی شهر مروست طی نشستی با زاده رحمانی، فرماندار خاتم به بررسی و تبادل نظر پیرامون رفع مسائل و مشکلات مردم مروست به خصوص در حوزه شهری پرداختند. در این جلسه ابتدا رستمی، رئیس شورای اسلامی شهر مروست ضمن تشکر از استاندار و همچنین فرماندار شهرستان خاتم که اهتمام ویژه ای به پیگیری مسائل و مشکلات مردم دارند به بیان موانع پیش روی اجرای پروژه های شهرداری و همچنین مشکلات مردم در بخش های بهداشت و درمان و همچنین مخابرات و کشاورزی پرداختند. سپس زاده رحمانی ضمن ارائه گزارشی از اجرای فاز دوم گاز رسانی به شهر مروست، تسهیلات در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در این بخش، پایش برداشت آب از چاه های کشاورزی به خصوص کنترل اضافه برداشت ها و غیرو پرداخت و یادآور شد جهت اجرای پروژه های شهری، هر کدام از پروژه ها که دارای طرح و مطابق با اصول جامع شهرسازی باشند مورد حمایت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار قرار می گیرد. وی همچنین از استاندار یزد به خاطر دستور و تاکیدی که بر اجرای مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دارند تقدیر و یادآور شد برای ما باعث افتخار است که مالکین و بهره برداران بخش کشاورزی مروست در صرفه جویی مصرف آب و کنترل اضافه برداشت آب از چاه های کشاورزی پیش قدم شده که این می تواند یک الگو و مدل مناسبی برای سایر حوزه ها و دشت های شهرستان و استان باشد. وی در پایان اضافه کرد مقرر گردیده که مرکز شبانه روزی بهداشتی و درمانی مروست به یک مرکز اقماری ارتقاء یابد و جهت تحقق این امر پیگیری های لازم از طریق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد به عمل می آید.

اعضای شورای اسلامی شهر مروست طی نشستی با زاده رحمانی، فرماندار خاتم به بررسی و تبادل نظر پیرامون رفع مسائل و مشکلات مردم مروست به خصوص در حوزه شهری پرداختند.

در این جلسه ابتدا رستمی، رئیس شورای اسلامی شهر مروست ضمن تشکر از استاندار و همچنین فرماندار شهرستان خاتم که اهتمام ویژه ای به پیگیری مسائل و مشکلات مردم دارند به بیان موانع پیش روی اجرای پروژه های شهرداری و همچنین مشکلات مردم در بخش های بهداشت و درمان و همچنین مخابرات و کشاورزی پرداختند.

سپس زاده رحمانی ضمن ارائه گزارشی از اجرای فاز دوم گاز رسانی به شهر مروست، تسهیلات در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در این بخش، پایش برداشت آب از چاه های کشاورزی به خصوص کنترل اضافه برداشت ها و غیرو پرداخت و یادآور شد جهت اجرای پروژه های شهری، هر کدام از پروژه ها که دارای طرح و مطابق با اصول جامع شهرسازی باشند مورد حمایت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار قرار می گیرد.

وی همچنین از استاندار یزد به خاطر دستور و تاکیدی که بر اجرای مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دارند تقدیر و یادآور شد برای ما باعث افتخار است که مالکین و بهره برداران بخش کشاورزی مروست در صرفه جویی مصرف آب و کنترل اضافه برداشت آب از چاه های کشاورزی پیش قدم شده که این می تواند یک الگو و مدل مناسبی برای سایر حوزه ها و دشت های شهرستان و استان باشد.

وی در پایان اضافه کرد مقرر گردیده که مرکز شبانه روزی بهداشتی و درمانی مروست به یک مرکز اقماری ارتقاء یابد و جهت تحقق این امر پیگیری های لازم از طریق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد به عمل می آید.آدرس کوتاه :