جلسه هماهنگی و برنامه ریزی حضور معاون امور مجلس رئیس جمهور در شهرستان خاتم

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی حضور معاون امور مجلس رئیس جمهور در شهرستان خاتم به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فاضلی در این نشست هماهنگی و برنامه ریزی سفر رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید در استان  ضمن تاکید بر حضور مردم شهرستان خاتم در مراسم استقبال  و استماع سخنان ریاست محترم جمهور درحسینیه امیر چخماق استان از حضور امیری (معاون امور مجلس رئیس جمهور ) در بعد از روز یکشنبه در شهرستان خاتم خبر داد.