شناسه : 158077059


 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فاضلی در این نشست هماهنگی و برنامه ریزی سفر رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید در استان  ضمن تاکید بر حضور مردم شهرستان خاتم در مراسم استقبال  و استماع سخنان ریاست محترم جمهور درحسینیه امیر چخماق استان از حضور امیری (معاون امور مجلس رئیس جمهور ) در بعد از روز یکشنبه در شهرستان خاتم خبر داد.  

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فاضلی در این نشست هماهنگی و برنامه ریزی سفر رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید در استان  ضمن تاکید بر حضور مردم شهرستان خاتم در مراسم استقبال  و استماع سخنان ریاست محترم جمهور درحسینیه امیر چخماق استان از حضور امیری (معاون امور مجلس رئیس جمهور ) در بعد از روز یکشنبه در شهرستان خاتم خبر داد.

 


آدرس کوتاه :