شناسه : 348252
ه منظور شناسائی مسائل و مشکلات خانواده شهداء و ایثارگران

جلسه هماهنگی امور ایثارگران با حضور مشاوران فرماندار برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "جواد میر بهبودی "بخشدار مرکزی خاتم دراین جلسه با اشاره به اینکه حفظ ،احیاء و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء ، تکریم از خانواده های آنان و رسیدگی به امور باز ماندگان شهداء از محورهای اصلی بنیاد شهید است از مشاوران فرماندار خواست که درشناسائی مسائل و مشکلات خانواده های ایثارگران اهتمام خاصی داشته باشند تا با همفکری و مشورت راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات خانواده ها صورت گیرد درادامه   مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران خاتم گزارشی از عملکرد بنیاد شهید   و سپس مشاوران فرماندار مشکلات خانواده ها   و نظرات و پیشنهادات خودرا ارائه نمودند.  
ه منظور شناسائی مسائل و مشکلات خانواده شهداء و ایثارگران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "جواد میر بهبودی "بخشدار مرکزی خاتم دراین جلسه با اشاره به اینکه حفظ ،احیاء و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء ، تکریم از خانواده های آنان و رسیدگی به امور باز ماندگان شهداء از محورهای اصلی بنیاد شهید است از مشاوران فرماندار خواست که درشناسائی مسائل و مشکلات خانواده های ایثارگران اهتمام خاصی داشته باشند تا با همفکری و مشورت راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات خانواده ها صورت گیرد

درادامه  مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران خاتم گزارشی از عملکرد بنیاد شهید  و سپس مشاوران فرماندار مشکلات خانواده ها  و نظرات و پیشنهادات خودرا ارائه نمودند.

 

آدرس کوتاه :