جلسه هماهنگي هفته منابع طبيعي وآبخيزداري با حضور فرماندار تشكيل گرديد

جلسه هماهنگي هفته منابع طبيعي وآبخيزداري با حضور فرماندار تشكيل گرديد  جلسه هماهنگي برنامه هاي هفتگي منابع طبيعي وآبخيزداري در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان خاتم با حضور فرماندار اين شهرستان با تلاوت چند از كلام الله مجيد آغاز شد .

 ابتدا سيد ناصر امامي ضمن اشاره به فرموده مقام معظم رهبري كه فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل شود هفته منابع طبيعي را فرصتي مناسب جهت ترويج واشاعه فرهنگ منابع طبيعي در جامعه دانست واظهار داشت شهرستان خاتم از نظر تنوع عرصه هاي طبيعي از جمله  مرتع ، جنگل ، بيابان ووسعت در استان يزد در رده هاي نخست قرار دارد .

وي همچنين از كليه ادارات خواست در اجراي  برنامه هاي اين هفته با منابع طبيعي همكاري نمايند در ادامه جلسه فلاحتي رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري  گزارشي از اقدامات وبرنامه هاي پيش بيني شده در اين هفته ارائه نمود ومصوباتي در اين جلسه اتخاذ شد .