شناسه : 158836417

جلسه میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با بخشداران(مروست،بخش مرکزی)


جلسه ميربهبودي سرپرست فرمانداری خاتم با بخشداران مرکزی ومروست پیرامون بررسی میزان جذب اعتبارات فاقد دهیاری روستاهای شهرستان خاتم درسال گذشته در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.
آدرس کوتاه :