شناسه : 337072

جلسه مشورتي در خصوص سرمايه گذاري در بخش فولاد در شهرستان خاتم برگزار شد .


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم صبح امروز جلسه مشورتي سرمايه گذار هندي در بخش فولاد در شهرستان خاتم با حضور نمايندگان وي و مسئول اتاق سرمايه گذاري استان برگزار گرديد .

در اين جلسه در خصوص آماده شدن زيرساختهاي دو واحد توليد فولاد (زمين، آب، گاز و برق) مذاكره و مسئولين شهرستان قول همكاري لازم به منظور استقرار اين دو واحد توليدي را دادند .

لازم به ذكر است سرمايه گذار بخش فولاد قول مساعد در خصوص راه اندازي يك واحد 24000 تني ظرف مدت يك سال و 250000 تني ظرف مدت سه سال را داد .

آدرس کوتاه :