جلسه مشترک میربهبودی فرماندار خاتم با اعضای شورای اسلامی شهر مروست .

جلسه مشترک میربهبودی فرماندار خاتم با اعضای شورای اسلامی شهر مروست .به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم :میربهبودی فرماندارخاتم ضمن تشکر از  اعضای شورای اسلامی مروست در پیگیری مسائل توسعه شهری وهمکاری وهمراهی در جذب کمک‌های خیری در حوزه درمان، اجرای محدودیت ها ومصوبات ستاد  پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا، قول مساعد وپیگیری رفع مشکلات را دادند.