جلسه مشترك فرماندار شهرستان خاتم با مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد

جلسه مشترك فرماندار شهرستان خاتم با مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان يزدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " اكبري " مدير كل جديد كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد طي سفر به شهرستان خاتم در جلسه با فرماندار شهرستان به بررسي مسائل و مشكلات كميته امداد امام خميني (ره) در شهرستان خاتم پرداخت و بر توجه به سياستهاي كلان كميته امداد امام خميني (ره) در بخش توانمند سازي و ايجاد اشتغال براي مدد جويان كميته امداد امام خميني (ره) آمادگي همكاري در اين بخش را اعلام نمود .

شاه حسيني فرماندار خاتم نيز در اين جلسه ضمن درخواست تكميل مجتمع فرهنگي كميته امداد آمادگي فرمانداري را در پرداخت تسهيلات در بخش اشتغال و راه اندازي مجتمع هاي گلخانه اي را براي مدد جويان اعلام داشت .