شناسه : 338802

جلسه مشترك فرماندار شهرستان خاتم با مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " اكبري " مدير كل جديد كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد طي سفر به شهرستان خاتم در جلسه با فرماندار شهرستان به بررسي مسائل و مشكلات كميته امداد امام خميني (ره) در شهرستان خاتم پرداخت و بر توجه به سياستهاي كلان كميته امداد امام خميني (ره) در بخش توانمند سازي و ايجاد اشتغال براي مدد جويان كميته امداد امام خميني (ره) آمادگي همكاري در اين بخش را اعلام نمود . شاه حسيني فرماندار خاتم نيز در اين جلسه ضمن درخواست تكميل مجتمع فرهنگي كميته امداد آمادگي فرمانداري را در پرداخت تسهيلات در بخش اشتغال و راه اندازي مجتمع هاي گلخانه اي را براي مدد جويان اعلام داشت .  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " اكبري " مدير كل جديد كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد طي سفر به شهرستان خاتم در جلسه با فرماندار شهرستان به بررسي مسائل و مشكلات كميته امداد امام خميني (ره) در شهرستان خاتم پرداخت و بر توجه به سياستهاي كلان كميته امداد امام خميني (ره) در بخش توانمند سازي و ايجاد اشتغال براي مدد جويان كميته امداد امام خميني (ره) آمادگي همكاري در اين بخش را اعلام نمود .

شاه حسيني فرماندار خاتم نيز در اين جلسه ضمن درخواست تكميل مجتمع فرهنگي كميته امداد آمادگي فرمانداري را در پرداخت تسهيلات در بخش اشتغال و راه اندازي مجتمع هاي گلخانه اي را براي مدد جويان اعلام داشت .

 

آدرس کوتاه :