جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان خاتم به ریاست فرماندار و با حضور اعضا برگزارشد

جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان خاتم به ریاست فرماندار و با حضور اعضا برگزارشد


جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان خاتم برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" در این جلسه برنظارت بیشتر مسئولان تعزیرات و اداره صنعت ،معدن و تجارت براصناف دراین شهرستان تاکید کرد

فرماندار خاتم با اشاره به اجرای طرح شبنم افزود: این طرح درهمین راستا و درحمایت از تولید داخلی و جلوگیری ازورود کالا های غیر ضروری و بی کفیت به کشور است و از اداره صنعت ،معدن و تجارت خواست ضمن کنترل بازار و افزایش بازرسی وانجام تدابیر نظارتی دقت لازم دراجرای این طرح داشته باشند.