شناسه : 347312
به منظور توسعه بخش کشاورزی؛

جلسه شورای کشاورزی شهرستان در فرمانداری خاتم برگزار شد.


جلسه شورای کشاورزی شهرستان با حضور فرماندار ، رئیس بانک سپه شهرستان ،مدیران جهاد کشاورزی بخش مرکزی و مروست و کارشناس اداره کشاورزی تشکیل شد.
به منظور توسعه بخش کشاورزی؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"فرماندار دراین جلسه  تصریح کرد: برای حمایت بیشتر از دامداران و کشاورزان در بحث صندوق حمایت از بخش کشاورزی پیگیریهای لازم انجام شده است .

همچنین دراین جلسه با توجه به اختصاص  50میلیارد ریال از سهم صندوق توسعه ملی دربانک سپه به منظور توسعه بخش کشاورزی مقرر شد افراد واجد شرایط با اولویت گلخانه و دامپروری و صنایع طیور اقدام لازم صورت پذیرد.

 

آدرس کوتاه :