جلسه شورای کشاورزی شهرستان

جلسه شورای کشاورزی شهرستان


با حضور فرماندار خاتم صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه درخصوص جذب تسهیلات سهمیه سال 91شهرستان و همچنین تسهیلات کشاورزی بانک سپه بحث و تبادل نظر گردید.

لازم بذکراست:سهمیه تسهیلات شورای توسعه بخش کشاورزی شهرستان خاتم درمرحله اول 5/19میلیاردتومان بوده است.